Podnikanie okamžite a bez komplikácií

Ready made spoločnosti sú už založené spoločnosti za účelom okamžitého predaja sro s historiou – ich cieľom je odbremeniť vás od zbytočných starostí rýchlo a kvalitne, čím reprezentujú aj nový životný štýl. Zároveň je možné zvoliť si spoločnosť s históriou alebo novozaložené spoločnosti v závislosti od druhu spoločností. Ich kúpa obnáša viacero benefitov:

podnikanie

zápis v OR (pridelenie IČO)

registrácia pre daň z príjmu (pridelené DIČ)

žiadne záväzky (zmluvne podložené)

k dispozícii rýchly prevod

splatené základné imanie nevyhnutné na založenie spoločnosti

dokumenty sú pripravené profesionálnym advokátom, overené, spoľahlivé

Ponuka ready-made znamená úpravu spoločníka, konateľa, obchodného mena a sídla a úpravu predmetu podnikania (zúženie či rozšírenie). Cena obnáša aj úplné znenie spoločenskej či zakladateľskej zmluvy, zmluvu o prevode obchodného podielu a súdny poplatok za zápis zmien v OR.

ready made spoločnosť

Aké spoločnosti sú momentálne v ponuke?

Equlane s.r.o., sídlo Trenčín, neplatca DPH, cena 450 eur

Garor s.r.o., sídlo Trenčín, neplatca DPH, cena 450 eur

Vilder s.r.o., sídlo Trenčín, platca DPH, cena 1900 eur

Elpenor s.r.o., sídlo Trenčín, platca DPH, cena 1900 eur

Tholan s.r.o., sídlo Trenčín, neplatca DPH, cena 450 eur

Skatri s.r.o., sídlo Trenčín, platca DPH, cena 2500 eur

41business.com – H4 s.r.o., Bratislava, neplatca DPH, cena 550 eur

41business.com – H3 s.r.o., Bratislava, neplatca DPH, cena 550 eur

41business.com – H5 s.r.o., Trenčín, neplatca DPH, cena 550 eur

Tribune s.r.o., sídlo Nitra, platca DPH, cena 3500 eur

41business.com – H2 s.r.o., Bratislava, neplatca DPH, cena 590 eur

Sumcode s.r.o., Trenčín, neplatca DPH, cena 450 eur

Ambido s.r.o, Trenčín, neplatca DPH, cena 450 eur

41business.com, – H1.s.r.o., Trenčín neplatca DPH, cena 590 eur

Epilium s.r.o., Nitra, platca DPH, cena 3500 eur

41business.com – H11 s.r.o., Trenčín, platca DPH, cena 2500 eur

eZmluvaD39, s.r.o., Bratislava, platca DPH, cena 4000 eur

Corbesimo Kft s.r.o., bez sídla, platca DPH, cena 2300 eur

V prípade záujmu o uvedenú službu vyplňte formulár na príslušnej webovej stránke.