Lexante s.r.o. Bratislava a Banská Bystrica

Právny poriadok je natoľko zložitá záležitosť, že by sme štúdium práv mohli prirovnať k medicíne. Porozumieť všetkým zákonom v stále sa meniacej legislatíve, zaznamenávať novely paragrafov a vyhlášok si vyžaduje naozaj veľkú dávku trpezlivosti, usilovnosti a osobnej zodpovednosti. Súčasný svet je z pohľadu profesionálneho právnika nesmierne komplikovaný a previazaný, a čo potom, ak sa má v ňom zorientovať obyčajný smrteľník.

právnik

Právnici sa zaoberajú v rámci svojej profesie súkromným a verejným právom. Každé z nich sa delí na ďalšie segmenty, napríklad na právo rodinné, občianske, pracovné, trestné či ústavné, a ak na túto problematiku nazerá jedinec, ktorý sa snaží žiť v súlade s morálnym kódexom a vyhýba sa konfliktom, môže mať dojem, že ide celá táto vec akosi mimo neho, že sa ho osobne nedotýka. Nežijeme však v ulite, nie sme izolovaní jeden od druhého a život je plný vzťahov na mnohých úrovniach, a tiež s ľuďmi veľmi rozdielnych kvalít.

A práve rozdielne kvality jedincov vytvárajú problematické situácie, plné sporov, zášti, závisti a zloby. Ak potom s týmito neústupnými ľuďmi musíte jednať, a cítite sa byť ohrození ich sebeckými záujmami, nezostáva nič iné, než riešiť spory právnou cestou.

Jedným z príkladov by mohlo byť vysporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti v rámci dedičstva alebo výstavby objektu spoločnými silami a spoločne vynaloženými finančnými prostriedkami. Takýchto prípadov sú stovky, možno tisíce v celej krajine. Ak sú spoluvlastníci rozumní, väčšinou sú schopní riešiť všetky záležitosti dohodou, ale akonáhle sa tu vyskytuje niekto, kto na situáciu nazerá inak, nezostáva, než sa obrátiť na advokáta z Bránské Bystrice.

zákon

V riešení právnych sporov sú v istej výhode advokátske kancelárie, kde spolupracuje viac advokátov, z ktorých väčšina disponuje dlhoročnou praxou. A prax – to sú skúsenosti a skúsenosti – to je vždy to najcennejšie, čo môžete v živote získať. Na základe nadobudnutých skúseností sa potom ľahšie rozhodujete v ďalších prípadoch, ktoré riešite, preto sú tiež ľudia so skúsenosťami vždy vyhľadávaní a považovaní za špičku vo svojom odbore. Platí to nielen pre právnikov, ale aj pre lekárov, alebo napríklad športovcov či manažérov.

Advokátska kancelária Lexante s.r.o. pôsobí v dvoch veľkých mestách na Slovensku, združuje právnikov s praxou dlhšou ako štyridsať rokov, ktorá zasahuje až do obdobia polovice osemdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa naša krajina stretávala s normalizáciou, a následne prešla pomerne rozsiahlou zmenou spoločenského vývoja.