O psychológii ako odbore

Psychológia je veda, ktorá je obľúbenou voľbou budúcich vysokoškolákov. Niektorí majú od nej vysoké očakávania, no v realite prídu na to, že psychológia nie je taká, ako vyzerala v ich predstavách. Existujú aj ľudia, ktorú ju považujú za pseudovedu, najmä preto, pretože má interdisciplinárny charakter. Bez medicíny, neurovied, filozofie, sociológie by sa nezaobišla. Bežné sú aj dohady, či je psychológia spoločenská alebo prírodná veda. 

psychologická terapia

Vedecké metódy a ich subjektivita
Pozrime sa na psychologické metódy výskumu. Zdieľajú istú podobnosť s prírodnými vedami, pretože využívajú vedecké experimenty, štatistické analýzy a tieto vedecké metódy musia prebiehať za určitých podmienok ako pri všetkých uznaných vedeckých disciplínach. Avšak psychológia sa stále sústreďuje primárne na správanie a mentálne procesy, aj napriek tomu keď skúma mozog samotný. Je veľmi ťažké a subjektívne posudzovať dvoch jedincov. Napriek tomu sa snaží psychológia pracovať s objektívnymi faktormi a vedeckými metódami. Využitie dotazníka može byť veľmi subjektívne.

Psychológia ako spoločenská veda
Psychológia sa najviac podobá spoločenským vedám. Je to preto, pretože skúma interakcie medzi ľuďmi. Toto vo veľkej miere ovplyvňujú kultúrne a spoločenské faktory. Naše správanie je od nich neoddeliteľné, pretože všetci žijeme v spoločnosti, ktorá sa riadi normami. Psychologické teórie musia zohľadňovať rozdiely medzi kultúrami, skúmať ich a porovnávať. Vývoj osobnosti človeka je ovplyvnená kultúrou. 

Farebný mozog

Psychologické metódy
Psychológia má svoje metódy, najznámejšími je poradenstvo a terapia. Je to praktické využitie psychológie v živote človeka, ktoré má za úlohu zlepšiť kvalitu jeho života a psychického zdravia Psychológii v praxi preto nevadí jej vysoká subjektivita v myslení či správaní ľudí, pretože je potrebná a s každým jednotlivcom sa musí pracovať inak. Ľudská psychika je premyslený nástroj.