Mladý duchom – starý telom, ale existuje to aj opačne

Počas života sme si určite neraz položili otázku, či sme na tomto svete iba raz, alebo sa naše duše dokážu vracať späť? Občas sa nám vynárajú spomienky z minulosti, mávame rôzne fóbie, napríklad z ohňa, vody. Hovorí sa, že práve z toho, akým spôsobom sme umreli… Existuje však hypnóza a tá nás dokáže vrátiť sa späť do minulých životov, ak máme záujem zistiť, kto sme boli.

život po smrti

Aká stará je vaša duša?
Stav, v akom sa vaša duša nachádza, záleží od nej, a nie od vášho telesného veku. Na tom, koľkokrát sa vrátila na tento svet. Takmer nikto si z minulých životov nepamätá skoro nič, ale dĺžku pobytu vašej duše na zemi môžete zistiť z vášho správania. Je viditeľný rozdiel v správaní medzi ľuďmi s mladou a starou dušou. Ľudia sú spoločenské tvory, dokonca by sme mohli povedať, že žijeme vo svorkách či stádach. Učíme sa jeden od druhého, vzájomne sa snažíme spolu vychádzať a spoločne zbierame skúsenosti.

portrét

Duše s dlhou minulosťou
Samotársky typ človeka je ten, ktorého duša má už nejaký ten život za sebou. Pre nich je príznačné introvertné správanie. Staré duše už nepotrebujú získavať nové vedomosti, to, čo prežívajú, už nie je pre nich ničím novým, nenadchýnajú sa pre nič a všetko už poznajú. Uvedomujú si, že potrebujú samotu, pretože na nich pôsobí ako detox a tak zbavujú svoje duše od zloby a nástrah moderného sveta.

stařec

Mladé duše bažia po bohatstve
Mladé duše bažia po učení o živote, túžia po šťastí a pohodlí. Zhromažďujú hmotné statky, kupujú domy, autá,… v snahe čo najviac si život urobiť pohodlným. Naopak, staré duše uprednostňujú vzdelanie a duchovný rast pred matériou. Zaujíma ich múdrosť, sloboda, životné hodnoty, častejšie sa zaoberajú otázkami duchovna a veľa premýšľajú. Hmotné statky im radosť nerobia, problémy veľmi neprežívajú, ale ak ich zvládnu a vyriešia, príde úľava a radosť. Vďaka tomu žijú pokojný život.
Duše, ktoré sú na zemi už x-tý život, sa do rozhovorov veľmi nezapájajú, stoja neďaleko a všetko pozorujú. Práve kvôli tomu, že sú tu už dosť dlho, spoznajú človeka už po pár minútach, predvídajú jeho reakcie a správanie. Počas svojej existencie tu na zemi sa totiž už stretli s množstvom z nich.

Nezařazené